PRESENTATION AV US STYRELSE 2019

Elin Andersson

Född år: 2002
Position i US: Ordförande

Felicia Erlandsson

Född år: 1999
Position i US: Vice ordförande

Tuva Rehbinder

Född år: 2002
Position i US: Kassör

Klara Ivarsson

Född år: 2002
Position i US: Sekreterare

Elemina Andersson

Född år: 2006
Position i US: Ledarmot

Casper Andersson

Född år: 2005
Position i US: Ledarmot

Viktor Jarhult

Född år: 2007
Position i US: Ledarmot

Annie Sandberg 

Född år: 2007
Position i US: Suppleant