2019-12-22 inlagt
Medlemsavgifter och anläggningsavgifter för 2020
hittar ni nu under fliken medlemsinformation. 
Ni som löser tävlingslicens för 2020 "Glöm ej att lösa medlemsavgift 2020
innan ni löser tävlingslicensen. 

​​​​Harvschema 2020 från vecka 1 t o m vecka 16 hittar ni under fliken anläggningen. 

2019-09-27 inlagt 
Städschema från vecka 40 t o m vecka 12 2020 hittar ni under fliken anläggningen