Policy för Ätrabygdens Ridklubb
  • Värna om att ha god klubbanda.        
      
  • Prata positivt om klubben och våra medlemmar.
      
  • Hälsa på alla som kommer till klubben och tala om vem du är och om du har en ev roll i klubben.
       
  • Hjälpa till på klubbens aktiviteter såsom tävlingar och arbetsmöten.
     
  • Följa städ och harvschema som alla medlemmar sätts upp på.
      
  • Tänk på att du är en representant för klubben och sporten.
       
  • Uppföra sig väl på tävlingar, både mot funktionärer, föräldrar och medtävlande.
         
  • Att ha sin häst i gott skick på tävling och träning.
         
  • Uppföra sig väl mot djuren, kom ihåg! Hästen är din bästa vän.
       
  • Att ta ansvar om någon agerar olämpligt eller bryter mot reglerna.