Harvschema 2019 från vecka 30 till vecka 52 
                                                                                                                        Signatur Harvning gjord den
v30    Marita Karlsson
v31    Viviann Bellviken
v32    Anna von Schedvin
v33    Madelene Qvarnström
v34    Tiina Aavik
V35   Anna Mann
V36   Målsman Klara Ivarsson
V37   Anna Rhebinder
V38   Anni Jarhult
v39   Lönnesjö
V40   Erlandsson
V41   Katarina Lennström
V42   Olivia Lindberg
V43   Emelie Andersson
V44   Bodil Svensson
V45   Linda Pettersson
V46   Erica Haraldsson
V47   Marita Karlsson
V48   Anna Mann
V49   Olivia Lindberg
V50   Katarina Lennström                                                                                                                            V51   Viviann Bellviken                                                                                                                        
V52   Anni Jarhult